ZWROTY:

·  Towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy kupna) w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny.
Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

·  Zwrotom i wymianom nie podlegają towary takie jak: Akcesoria GSM oraz produkty wirtualne – pliki cyfrowe.

·  Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie.

Należy koniecznie dołączyć do nich:

– dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),

– uzupełniony formularz zwrotu, który pobierzesz TU.

·  Zwrotom/wymianom podlegają towary oryginalnie zapakowane, nieużytkowane/nienoszone,

·  Zakupiony Towar należy odesłać na adres:

Magazyn Centralny MyMusic 

ul. Wierzbowa 141a

62-081 Wysogotowo

·  Zwrot/wymiana Towaru następuje na koszt Klienta

REKLAMACJE:

·  Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

·  Reklamowany Towar należy zwrócić na adres: 

Magazyn Centralny MyMusic 

ul. Wierzbowa 141a

62-081 Wysogotowo

·  Należy koniecznie dołączyć do niego:

– dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),

– uzupełniony formularz reklamacyjny, który pobierzesz TU.

·  Zwrot towaru następuje na koszt Klienta

·  Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.